Følgjande har gjerdeplikt i utgarden frå Prestadalene i vest mot aust til Henjaelvi ved Heimagrindi i Henjadalen:
Feristene i Kleppavegen og Henjadalen har kommunen ansvar for. Likeeins gjerde ved ferista øvst i Dalene. *) Sjå mrk.  samt sak 83/68 og 94/68 Leikanger Kommune  
             
G.Nr. Br.Nr. Meter   Namn  
15 2 55   Rolf Rosenlund  
15 20 63   Nils Idar Henjum  
15 9 18   Kåre Knutsen  
17 36 184   Johannes E. Henjum  
17 61 14   Berta K. Husabø  
17 1 70   Anne Kristin Dalheim Raumaolsgrindi i tillegg
17 18 85   Audun Bøyum  
17 39/124 184,5   Gunnhild Fagerheim  
18 3 98,5   Mona Røysum  
17 14 142   Svein Ivar Moe  
17 24 217,5   Jo Vikøren  
18 7 130,5   Malen Røysum  
17 37 167   Marit Henjum Halsnes Raumaolsgrindi i tillegg
17 17 235,5   Ivar O. Henjum  
18 4 30   Mona Røysum  
17 38 40   Per Henjum  
15 4 40   Astrid Solberg  
18 21 52   Nils Tore Krosshaug  
16 3 34   Lars J. Røysum/Arild I. Røysum  
17 25 51,5   Nils Husum  
17 9     Janne Dokken  
17 17     Ivar O. Henjum  
16 3     Lars J. Røysum/Arild I. Røysum  
18 5     Roger Gåserud  
17 24/136     Hallvard Grinde  
17 16     Runar Stadheim Raumaolsgrindi i tillegg
17 8     Helge Hylseng Raumaolsgrindi 

             

*) Utskiftninga Halland mfl. avslutta 8. des.  1972:
"Bygginga av Kleppavegen har skipla gjerdehaldet for gnr.17 bnr. 36. Retten har vedteke at P/L Kleppavegen skal
halde gjerde frå grensemerke 405 og opp til felås og likeeins frå øvre side av felås og oppover til grensemerke 406.
Eigaren av gnr.17 bnr. 36 gjerder frå gjerdemerke 547 til grensemerke 405 og frå grensemerke 406 og austover
til gjerdemerke nr. 757 frå utskiftningen slutta 20/4-1931"