På grendamøtet torsdag 8/12 vart det vedteke at me skulle fortsetja med heimesida.
Det var ønskje om fleire bilder frå grendi samt fjell og stølar.
Har du nye eller gamle bilder, farge eller svart/kvitt?
Send dei i FULL STORLEIK (ikkje minimer) til oss, post@henjagrendi.no  så vert dei lagde ut på heimasida

.


HENJAGRENDI

 

femner om gardane  16- Nybø, 17- Henjum, 18- Røysum og 19- Holen.
Det er mange gardsbruk i grendi og mange av husi ligg tett i tett i ei klyngje - HENJATUNET -, slik det var vanleg på dei fleste store gardar tidlegare.  

Den fremste stadnamngranskaren i Noreg, Oluf Rygh, meiner at namnet Henjum opphaveleg har lydd Heinvinjar, og at dette var ei samansetjing av to gamalnorske ord; hein, som tyder brynestein, og vin som tyder beite eller grasland. Etter dette skulle tydinga av namnet Henjum vera klart nok. Dette var beitemarkene der dei fann brynesteinar.

All utmark som høyrer til Henjagrendi er felles utmark som ligg framom utgarden som går frå Heimagrindi i Henjadalen og slyngjer seg nord- og vestover og sluttar i grensa mot Prestadalene rett under Kleppa.

Til å admistrera felleseiga, har grunneigarane valgt eit styre med 3 personar. Styret skal ivareta felles interesser i sameiga, bl.a. Henjadalsvegen.
Hjortejakta vert admistrert av eit eige lag, Henjadalen Sameige, og småviltjakta av Systrond Grunneigarlag.

Formann for styret i Henjagrendi er Runar Stadheim, tlf. 951 46 661

Kart over heimateigane og utskiftningsprotokoll som bl.a inneheld all gjerdeplikt på innmark og utgarden mot "den felles utmark" er oppbevart i Tambergarden hjå Ivar O. Henjum.